Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

A VIDÉK ZSIDÓ EMLÉKEZETE

Font Size

SCREEN

Cpanel

Sükösd

A két világháború között a helyi ortodox izraelita közösség a kiskőrösi anyahitközséghez tartozott. A településen 1941-ben 30 (0,7 százalék) zsidó lakott. 1944. április 8-án és 14-én a sükösdi jegyző által készített összeállítás szerint a helységben 36 zsidó volt bejelentve. Közülük hárman munkaszolgálaton voltak, 1 főt internáltak, egy személy pedig eltűnt a keleti fronton. A többi 31 helyi zsidót (24 felnőtt, 7 gyermek) 1944. május 30-án vagy 31-én szállították át a kalocsai gettóba, később a szegedi gyűjtőtáborba, majd néhány hét múlva Auschwitz-Birkenauba.

in. Randolph L. Braham, A magyarországi holokauszt földrajzi enciklopédiája, II. kötet. Park Könyvkiadó, Budapest, 2010, pp. 807-889, Vági Zoltán Végső István

Bejelentkező űrlap