Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

A VIDÉK ZSIDÓ EMLÉKEZETE

Font Size

SCREEN

Cpanel

Nemesnádudvar

1941-ben 13 (0,3 százalék) zsidó származású izraelita élt itt. A község sváb többségű volt, így a településen a Volksbund igen aktív tevékenységet folytatott. Agitációjuk nem kímélte sem a helyi katolikus egyházat, sem a községi vezetőket, akiket „gyáváknak”, „zsidószolgáknak” vagy „zsidóbérenceknek” bélyegeztek. 1944 őszéig a település lakosságának 80 százaléka Volksbundtag volt. Nemesnádudvaron 1944 áprilisában 3 családban 12 zsidó lakott. Őket 1944. május végén átszállították a kalocsai Búzapiac téri paprikamalomban kialakított gettóba, majd valószínűleg a szegedi gyűjtőtáborba, ahonnan végül Auschwitz-Birkenauba kerültek.

  • in. Randolph L. Braham, A magyarországi holokauszt földrajzi enciklopédiája, II. kötet. Park Könyvkiadó, Budapest, 2010, pp. 807-889, Vági Zoltán Végső István

Bejelentkező űrlap