Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

A VIDÉK ZSIDÓ EMLÉKEZETE

Font Size

SCREEN

Cpanel

Nagytétény

Az egyik legkorábbi Budapest környéki zsidó közösség a nagytétényi. Az első zsidók Morvaországból még 1737-ben, a török háborúkat követő betelepítések során érkeztek. Az 1880-as cenzus 498 izraelitát talált Nagytétényben, a vármegye községei közül csak Abonyban élt ennél több zsidó (834). 1941-re számuk 150-re (1,5 százalék) csökkent, mellettük 62 (0,6 százalék) keresztény tartozott a diszkriminatív törvények hatálya alá. 1944 tavaszán az ortodox hitközség 106 tagot számlált, elnöke Burger Zsigmond fakereskedő volt. A helyi zsidókat június folyamán Budafokra, majd az ottani gettóból július első napjaiban a budakalászi téglagyárba szállították. A gyűjtőtáborból július 6-a és 8-a között indultak a deportáló vonatok Auschwitz-Birkenauba.

A háború után 10 nagytétényi túlélő tért vissza a településre.

  • in. Randolph L. Braham, A magyarországi holokauszt földrajzi enciklopédiája, II. kötet. Park Könyvkiadó, Budapest, 2010, pp. 807-889, Vági Zoltán Végső István

Bejelentkező űrlap