Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

A VIDÉK ZSIDÓ EMLÉKEZETE

Font Size

SCREEN

Cpanel

Tápiógyörgye

Az első zsidók a 18. század második felében érkeztek a településre. 1785-ben 17 izraelita élt itt, többségük kereskedelemmel foglalkozott. Az 1880-as népszámlálás szerint a községben 108 (2,7 százalék) zsidó lakott. A Horthy-korszakban rohamosan csökkent ez a szám, és 1941-ben 30 (0,5 százalék) izraelita vallású és 12 (0,2 százalék) keresztény hitű zsidó származású személyre apadt.

1944 tavaszán a neológ fiókhitközségnek 27 tagja volt. Anyakönyvvezetője Breuer Soma nagykátai rabbi volt. A kis zsidó közösséget 1944 májusában a nagykátai gyűjtőtáborba szállították, ahonnan júniusban a kecskeméti gyűjtőtáborba kerültek. Onnan deportálták őket június közepén Auschwitz-Birkenauba.

Csupán két tápiógyörgyei zsidó túlélőről van tudomásunk.

  • in. Randolph L. Braham, A magyarországi holokauszt földrajzi enciklopédiája, II. kötet. Park Könyvkiadó, Budapest, 2010, pp. 807-889, Vági Zoltán Végső István

Bejelentkező űrlap