Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

A VIDÉK ZSIDÓ EMLÉKEZETE

Font Size

SCREEN

Cpanel

Irsa

Irsán – amely közös hitközséget működtetett a szomszédos Albertival – 1941-ben 124 (1,7 százalék) izraelita és egy (0,1 százalék) keresztény vallású zsidó esett a zsidótörvények hatálya alá. A diszkriminatív jogszabályokat Irsa község vezetői következetesen hajtották végre, amelynek köszönhetően a zsidó kereskedők létszáma 1939 és 1941 között 35-ről 22-re esett vissza, viszont ugyanebben az időszakban a keresztény kereskedők száma 61-ről 109-re nőtt. A településen a zsidótörvények hatálya alól 1944-ig két személyt mentesítettek.

Az Alberti és Irsa zsidósága által alkotott közös status quo ante anyahitközség 1944-ben 92 tagot számlált. Az elnöki posztot papíron Blau Imre kereskedő töltötte be, de mivel munkaszolgálatosként eltűnt a fronton, akkor már nem állhatott a hitközség élén. Az anyakönyvvezető rabbi, majd a zsidó tanács elnöke Székely István volt. Az alberti gettókba az irsaiak közül a jegyző jelentése szerint 34 házból 47 zsidó család költözött át. Onnan 149 alberti és irsai zsidót hurcoltak előbb a monori gyűjtőtáborba, majd július elején Auschwitz-Birkenauba.

  •          in. Randolph L. Braham, A magyarországi holokauszt földrajzi enciklopédiája, II. kötet. Park Könyvkiadó, Budapest, 2010, pp. 807-889, Vági Zoltán Végső István

Bejelentkező űrlap