Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

A VIDÉK ZSIDÓ EMLÉKEZETE

Font Size

SCREEN

Cpanel

Kunszentmiklós

Az első zsidók 1840 után telepedhettek le a településen. 1851-ben alapították a hitközséget, amely 1869-ben neológgá nyilvánította magát. 1898-ban épült fel a zsinagóga, amelyet a fehérterror alatt leromboltak. Mivel a fehérterror hatására 92 család menekült el innen, az 1910-ben még 339 (4,1 százalék) izraelitából 1920-ra már csak 166 (2 százalék) fő maradt. Kunszentmiklóson 1941-ben 155 (2 százalék) izraelita és 11 (0,1 százalék) kikeresztelkedett, de zsidónak számító személy élt.

Kunszentmiklóson a zsidók az ún. belsővárosban éltek, ami a zsinagóga környékét, valamint a mai Kuruc, Szép, Bankós és Király utcákat jelenti. A harmincas évek elejétől a járásban tapasztalható, növekvő antiszemitizmus miatt a községet sokan elhagyták.

A település volt a Kunszentmiklósi járás székhelye, amelynek területén a következő településeken éltek zsidók (zárójelben az izraeliták, illetve az összlakosság lélekszáma, az 1941. évi népszámlálás adatai szerint):

  •          *Fülöpszállás (69; 6483),
  •          *Izsák (31; 7988),
  •          *Kerekegyháza (11; 6020),
  •          *Kunszentmiklós (155; 7748),
  •          Peszéradacs (2; 1865),
  •          *Szabadszállás (101; 8752) és
  •          *Tass (27; 3444).

 

A kunszentmiklósi ortodox anyahitközségnek 1944 áprilisában 120 tagja volt. Elnöke Ladányi Ignác kereskedő, anyakönyvvezető rabbija Paneth Izsák volt. Az alispáni rendelet szerint a Kunszentmiklósi járásban nem állítottak fel gyűjtőtábort, a helyi zsidókat a kiskőrösi gettóba vitték. Néhány visszaemlékezés szerint a járás területén fekvő Kerekegyházáról ezzel szemben Lajosmizsére szállították a zsidókat. A kiskőrösi gettóba történő átszállításra 1944 májusában került sor. Onnan a zsidókat a kecskeméti gyűjtőtáborba, végül június végén Auschwitzba deportálták. A holokausztot 9 kunszentmiklósi zsidó élte túl.

  • in. Randolph L. Braham, A magyarországi holokauszt földrajzi enciklopédiája, II. kötet. Park Könyvkiadó, Budapest, 2010, pp. 807-889, Vági Zoltán Végső István

Bejelentkező űrlap