Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

A VIDÉK ZSIDÓ EMLÉKEZETE

Font Size

SCREEN

Cpanel

Soltvadkert

Az első zsidók a 18. század második felében érkeztek és telepedtek le a többségében svábok lakta településen. Az itteni zsidók a hitközséget ortodoxnak nyilvánították. 1899-ben felépítették a helyi zsinagógát. A fehérterror idején Soltvadkertről több zsidó is elmenekült.

1941-ben 412 (4,6 százalék) izraelita és 3 (0,01 százalék) kikeresztelkedett zsidó élt itt. 1944 áprilisában az ortodox hitközség elnöke Deutsch Salamon kereskedő, anyakönyvvezető rabbija Pollák Mózes volt. Az anyahitközség mintegy 400 tagot számlált.

1944. március 19-e után 28 soltvadkerti zsidót munkaszolgálatosként Ausztriába szállítottak. 1944 májusában a zsinagógából és a környező épületekből alakították ki a gettót, amely a Tanács utca 5., 6., 7., 8., 9. szám alatti ingatlanokból állt. 1944 júniusában szállították át az összegyűjtött zsidókat a kecskeméti gyűjtőtáborba. Összesen mintegy 295 soltvadkerti zsidó került Kecskemétre. Onnan 1944. június végén többségüket Auschwitzba szállították.

A soltvadkerti zsidók nagy része életét vesztette a holokauszt során. Ennek ellenére a hitközség újraéledt, de az 1956-os események után sokan alijáztak.

  • in. Randolph L. Braham, A magyarországi holokauszt földrajzi enciklopédiája, II. kötet. Park Könyvkiadó, Budapest, 2010, pp. 807-889, Vági Zoltán Végső István

Bejelentkező űrlap